Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horoszkóp és depresszió

2010.06.12

Nagyon nehéz megírnom ,mert én nem hiszek a csillagmizériában. Jellemvonásokat írok le!!!

Ma június .12.   

Levegő elem : ikrek, vízöntő, mérleg

A lélek csodálatos könnyedsége jellemző , hiszen gondolatok szabad áramlása a tudás és a szellemi eszmecsere élénk színekben adják át a léleknek mindazt ,amitől szárnyra kap és áradhat kedve szerint! A levegő elemű emberek legféltettebb kincse a SZABADSÁG és ,hogy ezt mindenáron megőrizze, olykor indulatos, heves. De ,ha szabadságát megkapja, akkor nyílt, kiegyensúlyozott társasági ember. Elsősorban szellemi , gondolati szabadság ami fontos e jegy szülötteinek ,de fizikai korlátokat sem viselik el!! A levegő jegyű lételeme a kommunikáció, ezért nem tud  barátok ,ismerősök és partner nélkül létezni, nagyon fontos ,hogy beszélni tudjon, legyen ki meghallgassa és megértse! Magányt nem ismeri ,de el sem viseli! :- Hajlamossá teszi a levegő jegyű embereket a depresszióra a társtalanság a barátok nélkülözése.A levegő elemű jegyek jellemzően " emberbarátok"! Három egysége létezik:- a változó levegőjegy"ikrek":- a barátok és család egyformán fontos. A szilárd levegőjegy"vízöntő":- itt a baráton van a nagyobb hangsúly, képes a családját feladni a barátság eszménykép  kedvéért! A kardinális levegőjegy"mérleg":- nagyobb hangsúly van a családon  és önmagán , mint a barátokon! A levegő elemű embereknél az igazság nem odaát van! Keresik és látják is az igazságot mindenhol és mindenben. Számukra az igazság nem fájdalmas dolog , képesek azzal bármikor szembenézni !

                      Kép

 Ikrek:változó levegőjegy

E jegy szülöttje nyugtalan,mozgékony gyors észjárású ,és jó felfogó képességgel rendelkezik.Gyorsan és könnyen tanul, hatalmas tudásszomjjal rendelkezik,ha hiányzik az inspiráló kapcsolat vagy a változatosság ,akkor kibillen lelki egyensúlyából!Állandó mozgásban van, szereti a változatosságot,a kalandot, és nagyon rugalmas természetű!!Segítőkész, jószívű és szívesen hoz áldozatot a környezetében élőkért! Mindig jót akar ,könnyen köt ismeretséget, őszinteségét azonban már- már túlzásba viszi . Hangulata folyton változik  az egyik pillanatban vidám, és felszabadult a másikban nyügős , lehangolt!! Szeszélyes természete miatt rengeteg bonyodalom származhat életében ,de ezt intelligenciával képes elrendezni ! Sok oldalú minden érdekli, kíváncsi ügyes és talpraesett, de hiányzik belőle az elmélyülés és az alaposság. Több területen kipróbálja magát , munkáját gyakran váltogatja!!Érzékeny és labilis idegzetű , talán ezért olykor határozatlan .Felületes és gyors döntéseket hoz, amiben ott áll a kudarc lehetősége. A kudarcot nehezen éli meg , könnyen eshet depresszióba!

Gyógyír az ikrek lelki fájdalmaira:

Humorral ,egy nagyon mély értelmes beszélgetéssel,új élményekkel, valamint művészet, tudomány segítségével a gondolataid pozitív irányba terelhetők!  Lényeg számodra a változatosság és az újdonság  ahhoz , hogy újra és újra megújulj és legyen hajtóerő , ami tovább lendít!!!A te hajtóerőd a partnered , a családod és a barátaid ,ugyanis önmagadért egy lépést sem tennél!!! Depresszió nálad átutazó, mélyen nem tud megülni a szerencsés jellemvonásaid miatt!! Igaz párszor átutazhat életén a "depi vonat"....Kedves Ikrek ,ezért kérlek légy résen, ha jönne ,még megálló előtt váltsd át a pályát!!  

                       Kép

Vízöntő:szilárd levegőjegy

"Szabadság, testvériség ,egyenlőség" vízöntő jelszava, mely rengeteg dolgot elárul a személyiségéről. Újító forradalmár ,magas szellemiségű reformer ,mely nem illeszthető semmilyen rendbe és rendszerbe. Benne rejlik az "isteni szikra" sok oldalú zseni alkat a típus minden áldásával és átkával együtt!Kitűnő emlékezőtehetséggel rendelkezik, és felfogóképessége is átlagon felüli.Az egyik legemberibb legemberszeretőbb jegy, segítőkész közösségi gondolkodású!Igazságérzete az egyenlőséget tartja mércének így a kivételezést elítéli.Öntörvényű:- Elég nagy a pofám, mondom a magamét ,és nem érdekel ki mit szól hozzá!!-Akarata erős, állhatatos akadályokat nem ismerő.Eszmevilága eltér a mindennapitól ,ezért nehéz őt megérteni.Emberismerete szinte már látnoki, megérzi a másik ember szándékát és átlátja terveit.Kedélyállapota hullámzik az idealizmus és lehangoltság között.Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér jó kedélye!Depresszió itt aligha rúghat labdába, mert a vízöntő ,ha padlózik is ,feláll megrázza magát , felméri a károkat ,és mintha mi sem történt volna tovább lép. Tőle nem kell kérni :-Áradj kérlek, add ki a feszültséget!-mert ő képtelen azt magában tartani !!

gyógyír a vízöntő lelki fájdalmaira:

Egyetlenegy számba vehető rizikó létezik ,ha a vízöntőt megfosztják a "függetlenségétől" !!Ugyanis a vízöntő lételeme a függetlenség ,melyhez foggal körömmel ragaszkodik! Kedves Vízöntő ahhoz , hogy megőrizd testi-lelki egészséged, olykor a megszokások egyhangúságából ki kell törnöd! Neked a vérpezsdítő barátság szükséges ahhoz ,hogy felüdülj kifújd magad és kiad magadból az új és újabb újításaidat!!

                       Kép

Mérleg :kardinális levegőjegy

E jegyű ember igen szeretetre méltó és népszerű.Könnyen barátkozik ,de barátai mellett nem kitartó. Szüksége van arra ,hogy a saját útját járja, egyedül szereti megvívni harcait.Szeret ismerkedni flörtölni, ha szerelmes akkor képes erőfeszítéseket tenni és hűséges maradni, bár a hűséget elég tágan értelmezi. Állandóan keresi lelkének kiegészítő felét , szeretet ,béke és harmónia lelkének vágya!!Családjának és párjának kellő szabadságot biztosít! A mérleg irtózik minden durva ,erőszakos dologtól . Kerüli a konfrontálódást , a vitákat veszekedéseket ,próbál érthető és mindenki számára megfelelő megoldást találni. "Mindent meg lehet beszélni, és mindenre van megoldás"- mondja a mérleg.Igazságérzete rendkívül fejlett, szinte ösztönösen látja meg és érti meg az igazság mély értelmét!! Minden oldalról megvizsgálja a dolgokat, célja a béke megteremtése és fenntartása erre a feladatra született diplomata. Lételeme a harmónia és az egyensúly, ha ez nem tökéletes az életében ,olyan szinten kibillen az egyensúlyából ,ami már veszélyes számára. Erősen maga alá gyűrheti a depresszió, amit teljesen tisztán színről színre lát . Ő nem csak szenvedi a depressziót, hanem értelemmel éli meg azt. Ezért bár jó mélyre kerülhet közben ,akkor is képes meglátni a kivezető utat.A három levegőjegy közül a mérleg az ki a legmélyebbre kerül a depresszió súlya alatt,de szintén ő az, ki ebből hegek nélkül a leggyorsabban kerül ki!!Ennek csupán egyetlen oka van ,amiben a mérleg nem is szűkölködik az ,hogy e jegyű ember szeret szeretni és nem csak másokat képes szeretni ,hanem önmagát is!! Önmagunkat szeretni nem is olyan természetes és egyszerű dolog, mint ahogy azt elsőre gondolná az ember!!

"Magamat nem szeretem- soha senkit nem szerethetek igazán!" Müller Péter A mérleg ezt az igazságot mélyen a lelkébe zárta, mert fontos számára az ,hogy IGAZÁN /igaz, őszinte/ szeressen!Úgy ,ahogy az megvan írva ,ahogy azt kell!!

gyógyír a mérleg lelki fájdalmaira:

Kedves mérleg , nem szükséges mindenkinek megfelelned!Tanuld meg kérlek azt a szót ,hogy NEM! Döntéseidet bátran hozd meg ,húzd meg a határokat és legyen meg az a kis magánszférád , mert erre a te lelkednek szüksége van ahhoz ,hogy életed boldog és kiegyensúlyozott legyen!

                         Kép

Tűzjegy: oroszlán,kos nyilas

A lélek a célok iránya felé árad. A tűzjegyű emberek megvannak győződve arról,hogy valamilyen elhivatottsággal céllal születtek erre a világra! Hatalmas élet erő és határozottság jellemzi őket! Lendülettel vetik magukat az életbe, és a célok megvalósításához határozott elképzeléseik vannak.Makacsul ragaszkodnak elképzeléseikhez, bátran, elszántsággal törnek céljaik felé ! Az életben a vezető szerepet szeretik betölteni, és meg is van bennük minden olyan tulajdonság, mely ehhez szükséges! Elvárásaik vannak , a környezetük és önmagukkal szemben.Szeretnek az elvárásoknak megfelelni és törekszenek arra ,hogy környezetükben élő emberek is céltudatosan éljenek! A céltalanságot nem tűrik ! Tettek emberei, amit a fejükbe vesznek azt keresztül is viszik bármi áron! "A cél szentesíti az eszközt"- akár mottójuk is lehetne. Őket nem lehet nem észrevenni a tömegben!! Lendületük magával sodró ,élet kedvük erős és látványos!Életük mozgató rugója a kihívás!

 oroszlán:szilárd tűzjegy

Az oroszlán erős jellemű határozott .Kezdeményezően hihetetlen bizalommal ,optimizmussal fordul az emberek felé.De ,jaj annak, ki elárulja a bizalmát! Ő maga soha nem kér bocsánatot cselekedeteiért, talán azért ,mert el sem várja azt! Ugyanis nála nem létezik a megbocsátás fogalma. Ha megsebzik ,sebeit el nem feledi! Hirtelen természetű ,gyakran keveredik vitába, ha dühös minden porcikáján kiárad mérge ! Szemei szinte szikrát szórnak! Amúgy is erős tekintetét ilyenkor ,ember legyen a talpán ,aki állja! Az emberek szeretik erejét és határozottságát nem beszélve bátorságáról és igazságos elbírálásáról!! Ért az emberek nyelvén ,így minden embert meg tud úgy szólítani ,hogy az megértse őt!  Társaság kiemelkedő tagja, mely megoszthatja a társaságot ,mivel az oroszlán képes gyűlöletet is szítani! Mindig tesz-vesz az unalom  távol áll tőle ! Szereti a luxust a kényelmet ,az igaz olykor bele is lustulhat! Megvan elégedve a világgal és élvezi a világ minden adottságát , szinte halmozza az élvezeteket! Szeretete erős és kitartó ,képes a csillagokat is lehozni az égről szeretteiért, ugyanakkor képes a pokolba alámerülni a gyűlölet hevében. Ha nem sikerülne neki vezető szerep megszerzése ,akkor kisebbrendűségbe érzi magát és hencegővé válhat. Hatalmas elvárásai vannak önmagával szemben, aminek nehezen tesz eleget vagyis ,úgy érzi nem tud megfelelni és ostorozza magát érte! Magasra teszi a mércét! :- okozhat gondot ,ha egy életerős, céltudatos ember ,nem felel meg saját mércéjének.Ebben az esetben képes átengedi magát a "büntetésnek",így a depit ,mint büntetést fogadja el. Sajnos van esélye a depressziónak arra ,hogy maga alá gyűrje az oroszlánt.

Gyógyír az oroszlán lelki fájdalmaira:

Kedves oroszlán, benned hatalmas vágy van az élet iránt! Imádsz élni ! Szóval a depi , hogy is kerül ide?? - Az a gond ,hogy a kevéssel te nem éred be!! Látod jól ,mi az amit  még nyújthat az élet számodra !picit hisztizel?HMM? Pedig hidd el ,amit te akarsz az számodra elérhető! Kérlek ne csak az elvárások sorát nézd , ne csak a világot szeresd ,hanem önmagadat is!!!Csodálatos jellem vagy , akire lehet számítani. Bízz magadban és minden rendben lesz!

                        Kép

                                     Kép     Csak úgy ,mert kiáradt..

                                                   Ballagunk az úton, lassan felfelé

                                                   Kopott lépcsőfokok ,a vége messze még

                                                  Lábaink nyomában nem nő hóvirág....

                                                  Hófehér galambok ne szálljatok ránk!

/Bátyám1985/ dalszövegéből részlet/

Kos: Kardinális tűzjegy

 Minden energiájával előretör , és nem érdekli  az ,hogy éppen kin gázol át ,mert a cél mindenek előtt! Cselekedetei mindig nagyon határozottak és ösztönösek, mélyen a lelkében van az ,hogy Ő mit akar elérni az életben.Harci tűz lobog ereiben , önmagát és környezetét sem kíméli, amikor elindítja harci szelleme! Védelmezi az állatokat, és mindazok helyett felszólal ,kik nem tudják megvédeni magukat! Szereti a vitákat , olykor nyers ,de mindig egyenes, nyílt lapokkal játszik. Ami a szívén, az a száján! Hatalmas öntudattal rendelkezik, de mégis hiszékeny, enged olykor a hízelgésnek . Makacs és befolyásolhatatlan , nem igazán szereti meghallgatni a másikat.A szabadságát és függetlenségét minden fölé helyezi ,bár család és emberszerető ,de gondoskodás nem az Ő asztala! A vezetés viszont mágnesként vonzza! Merész fellépésével mindenhol megállja a helyét, vállalkozó szelleme lendíti előre ,de sajnos hamar kifullad, mert forrófejűsége elviszi az energiát . Ahol a kos megjelenik ott rögtön hangzavar támad, és energikusabb lesz a környezet !! Berobban és teljes élet erejével jelen van!! Nem halk és nem is szeret hallgatni! Ő nem engedi közel a depit ,nem ad lehetőséget annak ,hogy a depi korlátozza!!!

Gyógyír a kos lelki fájdalmaira

Kedves kos! Csak annyit , hogy :-ez igen!!! Életre születtél és minden erőddel ,azon vagy ,hogy ez így is maradjon! Neked szükséged van arra ,hogy spontán dolgokat tégy kiéld, ami belőled kitör . A tombolás és a kiabálás hatalmas erővel tölt fel , ebből merítesz újra és újra energiát! Erős jellemed érzékeny lelket takar ,ez a lélek nem nézi el a szenvedést!Kérlek jegyezd meg, hogy nem tudsz minden kóbor állatot befogadni ,és nem tudsz mindenkin rögtön segíteni .Bár élettől duzzad ,minden porcikád ,azért a te erőd is véges. Kérlek kíméld magad és pihend ki a fáradalmaidat!Néha-néha

                         Kép

 

 Nyilas : változó levegőjegy

Ő igazi idealista , optimizmussal tör előre ,hogy megteremtse azt ,amit annyira eszményít. Ha Istenre gondol, eszébe jut az ember , és a viszonyokat nézi .Azt ,hogy Isten mit tesz az emberért és fordítva.  Nagyon bele tud merülni a vallások sokaságába ,ízlelgeti elemzi , kritikusan szemléli azokat .A politikát sem állja meg szó nélkül! Szeret kötözködni ,csipkelődő szellemes jellemű. A három tűzjegy közül ,Ő az a vezető ,akit az emberek annak is szeretnének tartani, akit vezetőként is kedvelnek! A nyilas ,ha parancsokat oszt  is ,úgy teszi,hogy az ne legyen bántó vagy megalázó!Úgy gondolja ,minden embernek meg kell adni, az emberi hangot és méltóságot. Nagyon megértő és kedves természete , tüzessége és lobbanékonysága ellenére is jól érzékelhető környezete számára. Hirtelen haragú, de hamar megbékél. Nem bosszúálló, a vereségét  el tudja viselni, bár nem szeret veszíteni!A becsület ,mint fő eszme lebeg szeme előtt és kitart a becsületesség mellett . Hajlamos az óvatosságra és a bizalmatlanságra ,de nem feltételezi senkiről ,hogy hazug  lenne,mert önmagából indul ki. Takarékos és előrelátóan spórolgat :- Ki tudja mit hoz a holnap !:-gondolja .Az igazáért kitartóan harcol ,bár sokkal visszafogottabban ,mint a másik két tűzjegy. Képtelen olyan dolgokért ,eszmékért harcolni amiben nem hisz.!Harcolni, kiállni valami  mellett csak meggyőződéssel ,hittel tud! A képmutatást hírből sem ismeri! Nagyon érzékeny arra , hogy megbecsülés övezze őt ,hogy tekintélyt szerezzen! Ha lebecsülik vagy ,ha törekvéseit semmibe veszik ,akkor képes leengedni magába zárkózni. Depresszióra hajlamos ,és mivel ez az érzés őt kifejezetten idegesíti és nem tudja elfogadni ,mint betegséget ,ezért beláthatatlan eseményeket indíthat el életében.

Gyógyír a nyilas lelki fájdalmaira:

Kedves nyilas! Nem minden szép és jó . Vannak csúnya játszmák az életben, amiről Te nem tehetsz!  Gyönyörű érzékeny lelked ,olykor zárd le ! Légy kicsit önző ,és szeresd magad nagyon!!!Valamint engedd ,hogy csak úgy ,minden ok nélkül /értékrend nélkül/szeressenek, ahogy vagy!Mert Te szeretetre méltó EMBER vagy!

                          Kép

Földelem: bika, bak ,szűz

A földelemű emberek magából a földből merítenek erőt a mindennapokhoz , célok is a fizikai megfogható realitáshoz mért.Nem kergetnek álomképeket :) A földön megtalálják mindazt ,ami őket boldoggá teheti!  A természet számukra a békesség és nyugalom szigete.E elemű emberek a türelem mintaszobrai, ennek megfelelően nem sietnek el semmit. Egyszerre egy dologgal foglalkoznak. Egyszerűen úgy érzik, amit elkezdtek azt be is fejezik ,az idő nem számít ! Kitartanak a végsőkig . A fizikai valóban élő földelemű embereket nehéz elképzelni hobby nélkül. Kell nekik a fizika kontaktus a tárgyakkal , szívesen fognak ecsetet vagy kertészkednek , varrnak és hímeznek! Barkácsolni nem szeretnek!

 Bika : szilárd földjegy

A három földelem közül  a Ő a legnyugodtabb és legkényelmesebb jegy.Szereti a szép ízléses tárgyakat ,melyeket gyűjtögeti is. Szívesen visel ékszereket ,órát .Meleg hangulatot árasztó lakásban érzi jól magát. Számára fontos az anyagi jóllét. A változásokat nem szereti, nagyon nehezen szokja meg az új helyzeteket ,körülményeket. Makacs és gyanakvó a természete,ezért még a legközelebbi barátra is sajátosan tekint. Nagy  a tűrőképessége ,de ha elszakad a cérna, akkor fékezhetetlenül ront előre , indulatainak semmi sem szab határt! Illik rá:" Ne keltsd fel az alvó oroszlánt" Él benne a bosszúvágy , olykor maga alá is gyűrheti őt az "édes bosszú" ./ A depresszió itt beszivároghat  nyugalmas életébe ./ Nagyon nehezen szeret meg valakit ,de ha szerelmes, akkor teljesen átadja magát a párjának.  Nagyon féltékeny és birtokló! Sok figyelmet igényel környezetétől , imádja  kényeztetik . Ami a testének jó, az melengeti a lelkét is. Család fontos egység számára, odahaza Ő a családfő . Mindig mindenre odafigyel és kézben tartja a dolgokat , az anyagiak felett csak Ő rendelkezhet. De ez a legjobb a családjának ,mert ő erre született! : -Családfőnek!!!!!

 Gyógyír a bika lelki fájdalmaira:

Kedves bika! Nézd a természetet a földet ,mely számodra oly fontos . Járj ki a természetbe mert TE abból merítesz erőt! A családod számára Te kincs vagy egy igazgyöngy  szeretettel vesznek körül. Kérlek ne akarj fájdalmat okozni ,hisz az neked jobban fájna ,mert Te csak szeretetre vagy képes !:)

                          Kép

 

 Bak: Kardinális földjegy

E jegy szülöttje kedves és megértő . Éltre józanul tekint , picit földhöz ragadtan . Természetéből adódóan zárkózott, nehezen enged közel magához valakit.  Társaság kedveli, hiszen egy kellemes ember .Mindig mindent alaposan végig gondol , fontolgatja a lehetőségeket , és számára legkézenfekvőbb lehetőséget válassza. Szereti az embereket ,de személőként van jelen köztük. Másokat figyelve szűri le a következtetéseit. Kevés barátja van , de azok mellett kitart.  Szeret tanulni , de saját gondolatait ritkán viszi bele az általa megtanult dolgokba. Mereven ragaszkodik az írott formához, amelyeket egyszerűen bemagol. Nem az az elmélkedő típus. Nem szereti két kézzel szórni a pénzt  ,kétszer meggondolja mire adja azt ki. Szereti ,ha szép tárgyak veszik körül , környezetéhez ragaszkodik a változások nagyon megrémítik , szinte pánikba esik . Ha kibillenti őt lelki egyensúlyából egy változás ,akkor a bolhából is elefántot csinál. Túlzásaiba belemerül, és egyre nehezebben tud alkalmazkodni az általa nem kedvel változáshoz. Talán itt beszivároghat a depresszió , de mivel az aztán hozna csak változást életében és lelkében , ezért  , rögtön orvoshoz fordul gondjaival. Együttműködő és aláveti magát a kezeléseknek. Minden erejével küzd!

Gyógyír a bak lelki fájdalmaira

 Kedves Bak !Kérlek nyílj meg az emberek felé és leld bennük örömöd. Bátrabban élj ! Ne szemléld az életet ,hanem vesd bele magad! A változások elengedhetetlenek az életben ,te magad is folyton változol . Ne félj attól ,hogy nem tudsz  alkalmazkodni az  újonnan adott helyzethez ! Gondolj bele, mennyi élményt nyújthat egy változás! Bár te a depit lesöpröd a válladról , pontosabban hagyod ,hogy meggyógyítsanak, azért légy óvatos!

                       Kép

Szűz: változó földjegy

A földelemek közül e jegy a leggyakorlatiasabb. Kiválóan ért a kereskedelemhez, a pénzét   jó érzékkel fekteti be és gyors hatékony gyarapodást eredményez számára.  Szorgalmas fontos neki ,hogy mindig tevékenykedhessen , legyen valami amivel elfoglalja magát. Jószívű és segítőkész , szinte azonnal cselekszik bárki is fordul hozzá segítségért! De ezt viszont is elvárja. Az embertársaival szemben  óvatos és bizalmatlan. Rendmániás nem tűri a rendetlenséget, mindennek meg van  a praktikus  helye. Szívesen vezet naplót és feljegyzéseket. Szigorú időbeosztást készít teendőiről. Szóval otthon van a világban bejönnek a számításai és a változást is könnyebben fogadja ,mint földelemű társai. Nem hajlamos a depresszióra!

Gyógyír a szűz lelki fájdalmaira

Kedves Szűz ! Mit is mondhatnék ?! Te tisztába vagy helyzeteddel ,ismered magad és az erőviszonyaidat . Azt hiszem lenne mit tanítanod . Azért szeretnélek megkérni ,hogy ne pörgesd túl magad ! Anyagi veszteségek erősen megviselhetnek ,és ilyenkor becsaphat a villám jól megtervezett életedbe. Inkább a fizikai betegségek okozhatnak nálad gondot. Csak lassan!

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

fefef

(fefe, 2013.03.27 14:13)

a többi????

Re: fefef

(horoszkóp , 2013.04.30 09:15)

Gondolom a többihez tartozol :) Elkészítem ,amint tudom

 

 

Profilkép


Levelezőlista
Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Statisztika

Online: 1
Összes: 73932
Hónap: 255
Nap: 5